Iowa Custody Laws

Iowa vårdnad lagar finns för att säkerställa att barn som fångas i mitten av ett barn vårdnad kamp är skyddade och att båda föräldrarna kan upprätthålla ett meningsfullt förhållande med barnet. Om du är redo att gå till domstol i "Hawkeye State", här är vad du behöver veta om Iowa vårdnadslagar:

Lär känna Iowa förvaringslagar

I Iowa används flera kriterier för att bestämma barnomsorg.

Först och främst ser familjen domstolar i Iowa för att fastställa barnets bästa. Det innebär att de fattar beslut om vårdnad utifrån vad som är bäst för barnets välbefinnande på lång sikt. Ibland innebär det att gå mot vad en eller båda föräldrarna vill ha eller inrätta ett vårdnadsarrangemang som uppfyller barnets behov, men kanske inte är 100% lämpliga för föräldrarna. När du förbereder din första förvaringshörsel, kom ihåg att du kanske inte får allt du ber om eftersom domstolen fokuserar på ditt barns behov, inte ditt.

Iowa Custody Laws och "Barnets bästa intressen" Standard

Medan Iowa-vårdnadslagen anger att domstolarna måste fatta beslut utifrån barnets bästa, kan den juridiska terminologin de använder vara förvirrande. Vid utvärderingen av vad som är bäst för ditt barn anser domstolen ett antal faktorer, såsom:

  • Din förmåga att kommunicera med din ex (och vice versa) om ditt barns behov.
  • Din vilja att uppmuntra ett hälsosamt förhållande mellan ditt barn och din ex (och vice versa).
  • Hur långt ifrån bor de två av dig nu.
  • Vad din familjs bostadsplan har varit fram till den här tiden.
  • Varje historia av våld i hemmet.
  • Om ditt barn anses vara tillräckligt gammalt kan domstolen också överväga hans eller hennes önskemål.

Gemensam förvaring i Iowa

Det är också viktigt att veta att staten Iowa lägger hög prioritet för att säkerställa att båda föräldrarna deltar. När det är möjligt kommer domstolen att tilldela gemensam laglig vårdnad och / eller gemensam fysisk vårdnad. Enligt domstolens uppfattning är det bästa möjliga vårdnadsarrangemanget ett som gör att ditt barn kan upprätthålla kontinuerlig fysisk och emotionell kontakt med båda föräldrarna. Observera att det har förekommit fall där en förälder stör de andra föräldrarnas besöksrättigheter, bara för att domstolen ska vända om och ge den andra förälder full vårdnad som ett resultat. Därför, även om du föredrar ensam vårdnad, är det viktigt att du visar för domstolen din vilja att arbeta med din ex för att stödja ditt barns bästa.

Inhemska våld och barnomsorg i Iowa

Medan domstolarna i Iowa lutar mot gemensam vårdnad eller ett arrangemang som tillåter generös besök, finns det situationer där domstolen kommer att tilldela ensam vårdnad till en förälder. Till exempel, om någon av föräldrarna har dömts för våld i hemmet, antar domstolen vanligen att han eller hon inte ska bli tilldelad gemensam vårdnad. I vissa fall kommer domstolen att kräva att en eller båda föräldrarna deltar i medlings- eller föräldrakurser som en del av vårdnadsdomstolen.

Ändra ditt förvaringsarrangemang i Iowa

Om saker inte går din första gången, kom ihåg att du kan begära en ändring. Iowa domstolar är generellt ovilliga att ändra beslut om barnomsorg om inte domstolen bestämmer:

  • Att det finns en historia om våld i hemmet eller missbruk, eller
  • Direkt fysisk eller allvarlig känslomässig skada kommer att uppstå för barnet, andra barn eller förälder om vårdnaden inte ändras

I vissa fall kan domstolen kräva att föräldrar deltar i medling för att lösa utestående förvaringsfrågor i stället för att beställa en ändring av vårdnad.

För mer information om barnomsorg i Iowa, tala med en behörig advokat i ditt område eller hänvisa till Iowa-koden för att lära dig mer om statens vårdnadslagar.

Titta på videon: 9 högsta domar som varje förälder behöver veta

Lämna Din Kommentar